Baby- en kindergebaren certificering kinderopvang

Lissa Zeviar en Kjille Soeting van Babygebaren Nederland hebben speciaal voor de kinderopvang (0-4 jaar) een specifiek programma uitgewerkt dat vanuit de praktijk is samengesteld. Dit programma is effectief gebleken en wordt ondersteund door een speciaal hiervoor ontwikkeld handboek dat regelmatig wordt aangevuld en bijgesteld.
De Baby- en kindergebarenmethode heeft veel voordelen in de kinderopvang:
 • baby- en kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
 • minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
 • meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
 • baby- en kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
 • ‘plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt
 • kinderen die in een groep niet goed durven praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren
 • kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen
 • gebruik van baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen
Met een Babygebaren Certificatie krijgt het kinderdagverblijf een workshop en een evaluatiebezoek. Het implementeren van het Baby- en kindergebarenprogramma doet u volledig zelfstandig. Uiteraard kan naar behoefte in een later stadium een coaching op de werkvloer, tegen betaling, aangevraagd worden.
In deze variant hebben we de volgende drie stappen:
Stap 1 – Telefoongesprek
Een telefoongesprek van circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe baby- en kindergebaren gebruikt kan worden binnen uw kinderdagverblijf.
Stap 2 – Workshop
Tijdens deze workshop leren de medewerkers niet alleen 50 gebaren, maar krijgen ze daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van baby- en kindergebaren in de babygroep, dreumesgroep, peutergroep en verticale groep. Aan de orde komt hoe het Baby- en kindergebarenprogramma een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf. We laten zien hoe baby- en kindergebaren vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. Bovendien bespreken we op welke manier baby- en kindergebaren gebruikt kan worden in combinatie met een VVE programma. De workshop duurt circa twee en een half uur en wordt op locatie gegeven. Bij deze workshop is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje “Babygebaren, de eerste woordjes” inbegrepen.
Stap 3 – Evaluatiebezoek voor certificering
Zodra het kinderdagverblijf zelf aangeeft het Baby- en kindergebaren programma voldoende te hebbengeïmplementeerd, maken we een afspraak voor een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering. Bij meerdere locaties wordt elke locatie apart bezocht voor de evaluatie. Wanneer tijdens dit evaluatiebezoek blijkt dat baby- en kindergebaren een vanzelfsprekende toevoeging is in de communicatie met de kinderen zal het kinderdagverblijf een Babygebaren certificaat ontvangen en het kinderdagverblijf zal bovendien op de website van Babygebaren Nederland en in de nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die baby- en kindergebaren thuis gebruiken een kinderdagverblijf kiezen dat met baby- en kindergebaren werkt.
Samenvattend:
 • een telefoongesprek van circa een half uur met de leiding van het kinderdagverblijf
 • een workshop van 2 en een half uur
 • een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering
 • een Babygebaren certificaat
De maximale groepsgrootte van een workshop Baby- en kindergebaren is 15 mensen. Wanneer de groep groter is, neem dan contact met ons op dan kunnen wij een aangepaste indeling maken.
Kosten:
Stuur een email naar rita@praathandjes.nl, voor een informatief gesprek of een offerte op maat. De reiskosten (€0,40 per km) zullen apart berekend worden.
Het cursusmateriaal bestaat uit : het boek  “Babygebaren, gebaren met je kind voor hij kan praten”, het boekje “Babygebaren de eerste woordjes en de dvd “Babygebaren”.
Wanneer de implementatie Baby- en kindergebaren met succes is afgerond zullen wij het kdv toevoegen aan de lijst met kinderdagverblijven die baby- en kindergebaren gebruiken, deze lijst wordt op de website van Babygebaren Nederland gepresenteerd en in de nieuwsbrief vermeld.
Bij voldoende interesse kan na afronding van het implementatieprogramma ook nog diverse uitbreidingsworkshops aangeboden worden, waarin we per thema nieuwe gebaren zullen aanleren. Denk hierbij aan seizoensgebonden en thema gerichte gebaren zoals Pasen, lente, zomer, herfst, winter, SinterKerst.
Bron: Babygebaren Nederland
Advertentie