Informatie

Babygebaren is het ondersteunen van de gesproken taal met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Wist je dat je met je baby al op zeer jonge leeftijd kan communiceren en dat dit mogelijk is vanaf de leeftijd van 6 maanden? Dit doe je met behulp van babygebaren. Een baby begrijpt al veel meer dan je denkt. Ze beginnen vaak rond de 12 a 16 maanden te praten, terwijl ze al met 6 maanden kunnen communiceren!
De hersenen van een baby zijn rond de zes maanden al zodanig ontwikkeld, dat het al verbanden kan leggen en woorden kan associëren met voorwerpen en situaties. Je kunt nu de tijd tussen het begrijpen van taal en het spreken overbruggen met babygebaren. Het gebruik van gebarentaal stimuleert de spraakontwikkeling. Omdat baby`s al bezig zijn met taal door woorden in gebaren te maken en zo te communiceren, zullen ze zodra ze fysiek in staat zijn om de woorden uit te spreken, eerder woorden naast de gebaren gaan gebruiken. Geleidelijk zullen ze de gebaren weglaten en alleen nog woorden gebruiken.
Door gebaren te gebruiken geef je jouw kind op veel jongere leeftijd een taal in handen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij jonge kinderen waarbij gebaren zijn aangeboden, zij op hun 4e jaar een duidelijke voorsprong hebben in de spraak-taalontwikkeling. Gebarende kinderen gaan vaak eerder praten en begrijpen taal duidelijk beter.
Bron: Babygebaren Nederland