Kindergebaren Spelend Wijs©

kindergebaren Spelend Wijs© is een programma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Het doel is om kinderen aan de hand te nemen, zodat ze hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en leren initiatief te nemen, met elkaar te communiceren en samen te werken. Tijdens het programma staan zes ontwikkelingsgebieden centraal:
Spraak en taal                          Sociaal-emotioneel                          Motoriek
Ordenen en rekenen           Aandacht en concentratie             Zintuiglijke waarneming
Spelenderwijs worden de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, door middel van verhaaltjes, spelletjes, liedjes en knutselen. Alles met behulp van gebarentaal. Tijdens de spelactiviteiten komen woorden en gebaren steeds terug in verschillende situaties en diverse verbanden, waardoor kinderen die beter kunnen begrijpen en onthouden. De onderwerpen in het programma sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen.
Het programma Kindergebaren is een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie programma’s (VVE)  die veel gebruikt worden in kinderopvang. Het programma ondersteunt en stimuleert ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers bij het uitdagen van het kind en het voorbereiden op de basisschool.
Wij bieden de cursus Kindergebaren aan in 6 bijeenkomsten van ongeveer 45 minuten. De thema’s van de bijeenkomsten sluiten aan bij de seizoenen en bijzondere dagen zoals Pasen, sinterklaas en kerstmis.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via de contactpagina.
Kindergebaren Spelend Wijs© is ontwikkeld door Indra de Bree-van der Meer, eigenaresse van pedagogisch trainingsbureau Kindercoaching Spelend Wijs©
Bron: kindercoaching Spelend Wijs©
Advertentie