Voordelen

 

 • Het babygebaren-programma zorgt niet voor vertraging in het proces van leren praten van je kind, sterker nog: dit proces wordt juist versneld door het gebruik van gebaren. Onderzoek toont aan dat gebarende kinderen eerder beginnen met praten en een grotere woordenschat hebben dan kinderen die geen gebaren gebruiken.
 • Minder frustratie bij jou en je kindje, omdat je kindje zelf kan aangeven wat het wil; je hoeft er niet meer naar te gissen.
 • Met babygebaren kan je kind zelf een gesprek starten. Bijvoorbeeld: Tijdens een wandeling wijst je kind naar een auto, maar gebaart ‘poes’. Als je dan beter kijkt zie je dat er een poes onder de auto ligt. Je kunt meegenieten van de belevingswereld van je kind en ziet deze door zijn/haar ogen.
 • Met babygebaren overbrug je de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.
 • De band tussen jou en je kindje wordt versterkt, omdat er meer interactie is.
 • Omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig.
 • Omdat je met babygebaren eerder snapt wat er in je kind omgaat en daarop in kan spelen, voelt het zich begrepen en hoeft het niet boos of verdrietig te worden.
 • Wanneer een kind begint met praten, lijken veel woorden op elkaar. Met gebaren krijg je als ouder en verzorger een ‘ondertiteling’ van het gebrabbel waardoor misverstanden voorkomen worden en je direct weet waar je kind over praat.
 • Jij en je kind kunnen communiceren met andere gebarentaalgebruikers. Er wordt uitsluitend gewerkt met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. De babygebaren zijn niet verzonnen.
 • Zelfs op latere leeftijd (tijdens de bassischool) heeft je kind profijt van de kennis van gebaren. Veel basisscholen werken al met klankgebaren, dit omdat kinderen dan beter kunnen onthouden.
 • Het babygebaren-programma kan kinderen en leerkrachten die verschillende talen spreken bij elkaar brengen (bijv. allochtone kinderen en asiel- en vluchtelingenkinderen).
 • Bij het meertalig opvoeden van je kind zijn de babygebaren de neutrale taal.
 • Babygebaren zijn ook de ideale oplossing voor kinderen met speciale behoeftes. Omdat je met babygebaren ‘plaatjes’ maakt, is het gebaar voor het kind makkelijker te onthouden dan alleen het gesproken woord.
  Bron: Babygebaren Nederland

 

Advertentie